Aplikácia hladítkom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

REVCO ROLL PUTZ

Popis produktu

Matná vodouriediteľná tenkovrstvá omietka na báze akrylátovej disperzie, titandioxidu, kremičitého piesku, pigmentov, aditív a zmäkčovadiel vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov vzorkovnice REVCO.

Použitie výrobku

REVCO Rollputz je vhodný na povrchovú úpravu starých a nových omietok, betónu, sádry, azbestocementu, tehly v interiéri aj exteriéri. Natretý povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedyšný a paropriepustný.

Podklad

Podklady musia byť suché, nosné, čisté, bez mastnoty a prachu. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Príprava

Povrchy odporúčame napenetrovať riedeným REVCO PRIMER v odtieni ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Omietku pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vŕtačky s nízkymi otáčkami. Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve a spracovať do požadovanej podoby štrukturálnym valcom, štetcom, hladidlom. Dbať na spracovanie celých stien bez prestávok aby nevznikli viditeľné spoje.

Aplikácia

štrukturálnym valcom, štetcom, hladidlom

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Výdatnosť: 1-3 kg/m² pri použití ako tenkovrstvá omietka podľa zvolenej hrúbky štruktúry
Riedenie: max. 20 % vody
Tónovanie: Podľa vzorkovnice REVCO u dodávateľa, alebo tónovacími pastami na vodnej báze.
Nanášanie: Štetkou, valcom, nerezovým hladidlom alebo striekacou pištoľou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5 °C - +30 °C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Doba schnutia: nelepivá - 2 hodiny, suchá - 4 hodiny,  pretierateľná - 12 hodín
Čistenie: Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom. Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad bodom mrazu 2 roky.
Špecifická hmotnosť: 1,85 kg/l
Viskozita: hustá
Hodnota Ph: 9
Balenia: 15 kg

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO ROLL PUTZ92.77 KB