Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vhodné na minerálne povrchy
Základný náter

NANO PRIMER IMPREGNER

Popis produktu

Univerzálny vodouriediteľný impregnačný náter na báze akrylátovej disperzie, ekologiký. Je vhodný na hĺbkovú penetráciu rozličných minerálnych povrchov, povrchov s vysokou nasiakavosťou, prašných povrchov.  

Použitie výrobku

REVCO NANO PRIMER IMPREGNER je vhodný na úpravu vonkajších aj vnútorných povrchov nových aj starých budov, na omietnuté, gletované, betónové, sádrové, tehlové a iné nasiakavé minerálne povrchy. Neodporúča sa používať pod silikátové nátery. 

Podklad

Podklady musia byť čisté a vo všetkých vrstvách suché. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. 

Aplikácia

Impregnačný náter je potrebné pred nanášaním premiešať. REVCO NANO PRIMER IMPREGNER aplikujte bez riedenia v tenkej vrstve.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu sa doporučuje chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Technické informácie

Výdatnosť: 0,1-0,3 l/m² v jednej vrstve podľa savosti, štruktúry podkladu
Pretierateľnosť: po 12 hodinách
Riedenie: bez riedenia
Tónovanie: netónuje sa
Nanášanie: Štetkou, valcom, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5 °C - +25 °C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Doba schnutia: 4 hodiny pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Čistenie:Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5 °C po dobu 24 mesiacov.
Špecifická hmotnosť:  1,02 kg/ l
Obsah pevných častí:  ~ 10 %
Balenie: 5 l, 10 l,   plastové vedro
Bezpečnosť,ekológia,likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.